Vendos kamera të fsh.ehta në dhomën e të fejuarës, sho.ko.het nga ajo që shikon – VIDEO

Pamjet e filmuara nga një kamera e fshehtë dëshmojë pamje sho ku es e të një femre e cila bën çdo gjë për të a k uz ua r ish-të fejuarin e saj milioner. Mary Hunt kishte ak uz ua r ish-të fejuarin se ai kishte us h tru ar d hu n ë ndaj saj duke treguar edhe të n xi rat që kishte në t ru p. Por biznesmeni Scott Mitchell ka gjetur një mënyrë për të dës hmu ar pafa jë s inë e tij. Ai ka instaluar një kamera të fs heh të në dhomën e saj nga ku shihet se si ajo go d e t veten e saj. Ai tashmë po ashtu e ka a k uzu ar atë se i ka v je dh ur bizhuteritë nga kasaforta e tij, të cilat kushtonin mbi 2 milion dollarë.