“Veç me kcy nga ura unë me shoqen, asgjë tjetër nuk na ka mbetur neve”

Veç me kcy nga ura unë me shoqen, asgjë tjetër nuk na ka mbetur neve”

Hu mb shtëpinë në veri, çifti jeton nën urën e Ibrit