Gazetari shqiptar: Unë s’do martohem asnjëherë sepse nuk dua t’i japë askujt….

Të rinjtë kanë shumë konf uzion kur flitet për martesën. Të martohen në moshë të madhe apo të re, është një nga dilemat e tyre.

Mirëpo ka dhe nga ata që martesën nuk e kanë si ops ion në jetën e tyre dhe një ndër ta është dhe gazetari Ervin Kurti.
Teksa po flitej në rubr ikën “Trotuar” për këtë temë.

Ervini de klaroi se do të jetë një beqar i përjetshëm. Kjo për faktin se ai dëshiron të jetë një person i lirë dhe nuk ka dëshirë t’i japë “llogari” askujt për veprimet që bën.